Deskundig – Ervaren – Bevlogen voor Advocaten, Notarissen en Juristen
 • lenetWant to become a Happy Lawyer?

  Met meer plezier en ontspanning je werk doen?

  • hogere kwaliteit in je werk
  • meer omzet
  • meer vitaliteit

  GRATIS ebook:
  Ontdek de 5 geheimen van The Happy Lawyer!

  Klik hier om direct aan te vragen!

 • Mediation

  GroeiNU! heeft een alliantie met Lexecon. GroeiNU! biedt haar mediation-activiteiten aan onder de naam Lexecon. Zie voor meer informatie: www.lexecon.nl.

  Mediation is een duurzame vorm van geschillenbeslechting en conflictoplossing waar in toenemende mate aandacht voor en behoefte aan is. Waar in de rechtspraak of andere vormen van ‘klassieke’ geschillenbeslechting sprake is van polarisatie en tegengestelde belangen en uitgangspunten van de betrokken partijen, ligt bij mediation de nadruk op het de-escalatie en het vinden van een gemeenschappelijk belang.

  Wat is kenmerkend aan mediation?

  1. mediation is zinvol onderhandelen
  2. mediation vindt plaats in een zorgvuldig bemiddelingsproces
  3. mediation geschiedt door een neutrale mediator die de communicatie hernieuwd op gang brengt
  4. de mediator begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces
  5. mediation is: geen juridisering en touwtrekkerij
  6. mediation stelt Uw zakelijke en persoonlijke belangen voorop
  7. mediation kijkt naar de toekomst
  8. de mediator doet geen uitspraak
  9. de mediator helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken;
  10. mediation is snel
  11. mediation is kosten-efficiënt
  12. mediation is vrijwillig en vertrouwelijk
  13. mediation geeft ruimte voor creatieve oplossingen
  14. meer dan tweederde van alle mediations slaagt

  De ervaringen met mediation

  De ervaringen met mediation worden alom als positief gewaardeerd, ook binnen een ‘klassieke’ instituties als de rechterlijke organisatie. Onderzoek en ervaringen leren dat het ‘winnen’ van een procedure door middel van een oordeel van een derde niet noodzakelijkerwijs als bevredigend wordt beschouwd. De afgelopen jaren is dan ook in steeds sterker de nadruk komen te liggen op het voorkomen en onderling beslechten van geschillen met een mediator als ‘moderator’.

  Waar tot dusverre mediation veelal plaatsvond op verzoek van twee partijen die in een conflict verkeerden, vindt inmiddels institutionalisering van mediation plaats doordat binnen de rechterlijke organisatie steeds meer de nadruk komt te liggen op beslechting van geschillen door middel van mediation en daarvoor passende procedures worden ingericht. Gegeven de achtergrond van Mr Lenet Leusink is zij bij uitstek geschikt om te bemiddelen in conflicten, omdat zij zowel beschikt over vakkennis, begrip van en voor de cultuur waarbinnen conflicten zich afspelen als mediation-technieken.

  css.php