Deskundig – Ervaren – Bevlogen voor Advocaten, Notarissen en Juristen
 • lenetWant to become a Happy Lawyer?

  Met meer plezier en ontspanning je werk doen?

  • hogere kwaliteit in je werk
  • meer omzet
  • meer vitaliteit

  GRATIS ebook:
  Ontdek de 5 geheimen van The Happy Lawyer!

  Klik hier om direct aan te vragen!

 • Privacyverklaring

  GroeiNU! neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. GroeiNU! heeft deze Privacyverklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van GroeiNU! bij de verwerking van persoonsgegevens.

  Verwerking persoonsgegevens door GroeiNU!
  GroeiNU! kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van GroeiNU! bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. GroeiNU! kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: GroeiNU! gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Overige gevraagde gegevens, zoals initialen en functie, worden enkel gebruikt i.v.m. de afgifte van deelnamecertificaten van trainingen van GroeiNU! volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
   Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt GroeiNU! de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van GroeiNU!. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten van GroeiNU! en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Betaalgegevens: GroeiNU! gebruikt betaalgegevens van kantoor, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

  Delen met derden
  GroeiNU! kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: GroeiNU! deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor GroeiNU! correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit GroeiNU! een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GroeiNU! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt GroeiNU! jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal GroeiNU! de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

  Links naar andere websites
  Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. GroeiNU! draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

  Bewaartermijn persoonsgegevens
  GroeiNU! bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor GroeiNU! jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

  Na afloop van de bewaartermijn vernietigt GroeiNU! jouw persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groeinu.com. GroeiNU! zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

  Beveiliging
  GroeiNU! neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. GroeiNU! heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

  Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door GroeiNU! of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door GroeiNU! verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met GroeiNU! via info@groeinu.com. 

  www.groeinu.com is een website van GroeiNU!. GroeiNU! is als volgt te bereiken:
  Adres: Marnixkade 30, 1015 XP Amsterdam
  Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 34266419
  Telefoon: 06-46 34 16 50
  E-mailadres: info@groeinu.com

  Klachten
  Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door GroeiNU!, verzoekt GroeiNU! je om zo snel mogelijk contact met GroeiNU! op te nemen via info@groeinu.com. GroeiNU! zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  Wijzigingen
  GroeiNU!behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Lees daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update.

  css.php