Deskundig – Ervaren – Bevlogen voor Advocaten, Notarissen en Juristen
 • lenetWant to become a Happy Lawyer?

  Met meer plezier en ontspanning je werk doen?

  • hogere kwaliteit in je werk
  • meer omzet
  • meer vitaliteit

  GRATIS ebook:
  Ontdek de 5 geheimen van The Happy Lawyer!

  Klik hier om direct aan te vragen!

 • Loopbaancoaching

  “Lopen doe je zelf. Keuzes maken en realiseren  wat je zelf wilt ook!”

  Het Doel:
  Het ontdekken wat je wilt in je loopbaan en het ontdekken en oplossen van dat wat je tegenhoudt om dat te bereiken.

  Het Middel:
  Door opdrachten en oefeningen achterhalen:
  Wat zijn je kwaliteiten (wie ben je)?
  Wat zijn je competenties (wat kan je)? 
  Wat zijn je wensen (wat wil je)?

  Het Resultaat: 
  Vanuit het contact met je persoonlijke kracht weten wat je wilt in je loopbaan en daar naar kunnen handelen.

  Loopbaancoachingsprogramma

  Intake

  • Persoonlijke kennismaking
  • Waar sta je nu in loopbaan? Wat gaat goed, wat kan beter?
  • Vaststelling van doelstelling loopbaancoachingstraject. Wat wil je wanneer bereikt hebben?
  • Uitleg loopbaancoaching en aanpak coach, alsmede uitleg van belang van de eerste opdracht, het schrijven van een biografie (opdracht is overigens niet verplicht)
  • Afspraak wel of niet met elkaar in zee

  Indien gekozen wordt voor dit loopbaancoachtraject wordt aan de opdrachtgever een offerte toegezonden. Na akkoord op de offerte kan het coachtraject van start gaan. 

  Tijdens het coachtraject wordt gewerkt met het boek “Lopen doe je zelf – Vanuit persoonlijke kracht je levensloopbaan sturen” van Ineke van den Berg en Arianne van Galen (ISBN 90-5871-146-30)

  Opdracht voorafgaand aan eerste loopbaancoachingsgesprek schrijven van biografie.

  1ste loopbaancoachingsgesprek:

  • Verdere analyse situatie en achtergrond (vervolg op informatie verkregen tijdens het intake gesprek)
  • Het ervaren van het ideale toekomstbeeld
  • Aan de hand van oefeningen verlangen en passie ontdekken. 
  • Bewustwording van positieve momenten/flowmomenten in levensloop.
  • Rode lijn uit oefeningen 
  • Opdracht mee + lezen hoofdstuk 1 t/m 4 boek Lopen doe je zelf!

  2de loopbaancoachingsgesprek:

  • In kaart brengen van competenties: aangeleerde ontwikkelde competenties/unieke competenties/latent ontwikkelde competenties
  • Spelen competentiespel
  • Oefening over waar je trots op bent bij jezelf/alsmede voor wie je bewondering hebt
  • Rode draad
  • Opdracht mee lezen hoofdstuk 5 t/m 7 boek Lopen doe je zelf!

  3de loopbaancoachingsgesprek

  • Aan de hand van oefening in kaart brengen van waarden (top 10)
  • Bewustwording van eigen identiteit: 5 kernkwaliteiten
  • Kernkwadranten maken
  • Rode draad
  • Opdracht mee + lezen hfdst. 8, 9 en 10 boek Lopen doe jezelf!

  4e loopbaancoachingsgesprek:

  • Ideale werkomgeving
  • Wat doe je daar?
  • Welke capaciteiten gebruik je?
  • Vanuit welke waarden en overtuigingen doe je dit?
  • Wie ben jij in dit geheel?
  • Wat is je missie?
  • Persoonlijk profiel
  • Rode lijn in wensen, competenties, waarden, kwaliteiten en missie. 
  • opdracht: bijv. collage maken n.a.v. persoonlijk profiel, en presentatie houden in volgend gesprek of andere opdracht + boek uitlezen

  5de loopbaancoachingsgesprek

  • Presentatie opdracht
  • Evt. coaching op keuze
  • Werken met de Creatiespiraal (van wensen naar verbeelden, naar geloven, naar uiten, naar onderzoeken, naar plannen, naar beslissen, naar het handelen en daarna het volharden. Met als slagroom op de pudding ontvangen, waarderen en ontspannen)
  • Werken aan evt. belemmeringen die aan het uitvoeren van wens in de weg staat
  • Afronding, terugkijken naar wat er is veranderd en vooruitkijken naar te nemen acties in loopbaankeuze


  Algemene informatie

  Bovenstaande is uiteraard een heel globale en basis uitwerking van het loopbaan coach programma. Per deelnemer wordt gekeken naar de individuele situatie, waar heeft hij/zij behoefte aan op dit moment. Wat wil degene die gecoacht wordt bereiken en hoe kan dat het meest effectief worden bereikt. 

  Uitgangspunt is 5 bijeenkomsten, soms is iemand in 3 of 4 keer klaar. Soms spelen er zaken die aandacht behoeven waardoor niet het programma wordt gevolgd, maar andere methoden of opdrachten worden ingezet. Dit is sterk afhankelijk van het individuele geval, de doelstelling van de coachee en ook afspraken die met de opdrachtgever zijn gemaakt. Wat valt wel en niet onder het programma en hoeveel bijeenkomsten is de werkgever bereid te vergoeden.  

  css.php