Deskundig – Ervaren – Bevlogen voor Advocaten, Notarissen en Juristen
 • lenetWant to become a Happy Lawyer?

  Met meer plezier en ontspanning je werk doen?

  • hogere kwaliteit in je werk
  • meer omzet
  • meer vitaliteit

  GRATIS ebook:
  Ontdek de 5 geheimen van The Happy Lawyer!

  Klik hier om direct aan te vragen!

 • Annulerings- en overige voorwaarden:

  Annulering dient altijd schriftelijk en aangetekend te geschieden. Tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren. Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training bedragen de annuleringskosten € 250, – (exclusief BTW) per persoon. Mocht u hierna nog willen annuleren dan zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij verhindering kan, in overleg met de trainers, een andere deelnemer uw plaats innemen.

  Klachtenregeling. Klachten kunt u uitsluitend schriftelijk indienen, uiterlijk binnen 2 weken nadat de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft zich heeft voorgedaan. U kunt de klacht richten aan info@groeinu.com t.a.v. Mr L.T. Leusink, onder vermelding van uw persoonlijke gegevens, een beschrijving van de gebeurtenis waarop uw klacht betrekking heeft en de datum waarop deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht krijgt u bericht over de afhandeling hiervan.

  De aansprakelijkheid van GroeiNu! en haar trainers is beperkt tot een maximumbedrag per deelnemer, welk bedrag gelijk is aan de deelname kosten van de training per deelnemer.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van GroeiNU! zonder dat hiervoor een financiële vergoeding verschuldigd is, de zogenoemde ‘gratis deelname’, is iedere aansprakelijkheid van GroeiNU! uitgesloten.

  css.php